Funkcje i skład - Centella

Idź do spisu treści

Menu główne

Funkcje i skład

Krew człowieka

Krew  człowieka  -  funkcje i skład

Krew jest tkanką płynną , zamkniętą w naczyniach krwionośnych układu krążenia dużego i małego, stanowi u dorosłego człowieka ok 7%  masy ciała, tj. średnio 4,5- 5,5 l krwi. Utrata krwi przekraczająca 30% objętości całkowitej może grozić śmiercią.
 Objętość krwi krążącej wynosi około 75% całkowitej ilości krwi, zaś pozostała część znajduje się w zbiornikach krwi, tj. sieci naczyń wątroby, śledzionie, w warstwie naczyń podskórnych i jest uruchamiana do krwioobiegu w zależności od zapotrzebowania organizmu.
  Krew jako specyficzna tkanka łączna pełni w organizmie szereg ważnych funkcji takich jak:

  • Utrzymanie homeostazy czyli stałości składu środowiska wewnętrznego organizmu.

  • Transportowanie: tlenu z płuc do tkanek, dwutlenku węgla z tkanek do płuc, substancji budulcowych i odżywczych takich jak glukoza, lipidy, aminokwasy, nukleotydy, witaminy, z przewodu pokarmowego poprzez wątrobę do tkanek, hormonów z gruczołów dokrewnych do komórek docelowych, produktów przemiany materii: mocznika, kwasu moczowego z wątroby do nerek, kwasu mlekowego z mięśni do wątroby, bilirubiny z wątroby do nerek, metabolitów trucizn, leków z krwi do wątroby i z wątroby do nerek.

  • Udział w regulacji: temperatury ciała, stężenia jonów wodorowych , ciśnienia osmotycznego, objętości płynów ustrojowych.

  • Funkcje obronne: niszczenie drobnoustrojów, pasożytów, toksyn, komórek nowotworowych.

  • Krzepnięcie krwi czyli hemostaza

    Proces powstawania i dojrzewania krwinek nazywa się hemopoezą. Głównym narządem krwiotwórczym w końcowych stadiach rozwoju płodu i w całym życiu pozapłodowym jest szpik kostny. Wytwarza on krwinki czerwone (erytropoeza), granulocyty (granulopoeza) oraz krwinki płytkowe (trombopoeza). Inne krwinki białe, jak limfocyty i monocyty, wytwarzane są zarówno w szpiku, jak i poza nim. Oprócz głównego narządu krwiotwórczego, jakim jest szpik, ważną rolę spełniają narządy układu chłonnego (śledziona, węzły chłonne, grudki i płytki chłonne) oraz układ siateczkowo-śródbłonkowy zlokalizowany głównie w śledzionie i wątrobie.

    W skupiskach tkanki chłonnej wytwarzane są limfocyty (limfopoeza), a w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, w miarę potrzeby, mogą być wytwarzane monocyty, komórki o dużych właściwościach żernych.


Budowa krwi
                                              
Krew zbudowana jest z osocza (55 60 % objętości krwi), w którym znajdują się elementy upostaciowane tzw: morfotyczne (45 50 % )

- erytrocyty (krwinki czerwone)  
Prawidłowe wartości wahają się w zakresie 4,2-5,4 mln/ml dla kobiet, 4,7-6,2 mln/ml dla mężczyzn oraz 4,5-6,5 mln/ml dla noworodków.  

- leukocyty (krwinki białe)  
4–10 tys./mm³

- trombocyty (płytki krwi).  150
400 tys/ mm³

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego