Osocze - Centella

Idź do spisu treści

Menu główne

Osocze

Krew człowieka > Budowa krwi

Osocze krwi                                                                                          

stanowi „bazę" krwi w której zanurzone są elementy morfotyczne. Osocze stanowi ok 55% objętości krwi i zbudowane jest przede wszystkim z wody ok 90% , 7% białek, i 3% związków organicznych i nieorganicznych. Do białek osoczowych zliczamy między innymi albuminy, globuliny i fibrynogen. Albuminy w osoczu stanowią 5565% białka. Podstawową funkcją fizjologiczną albumin jest wiązanie wody, dzięki czemu utrzymuje się odpowiednie ciśnienie osmotyczne (onkotyczne) osocza i jego prawidłową objętość. Albuminy są też białkami nośnikowymi transportują wolne kwasy tłuszczowe, bilirubinę, hormony, witaminy, metale ciężkie i niektóre leki (m.in. barbiturany, sulfonamidy, kwas acetylosalicylowy), a także stanowią rezerwę białkową organizmu.
    Drugim typem białek występującym w osoczu są globuliny stanowiące ok 40-50% białek osocza. Podczas rozdzielania globulin za pomocą elektroforezy  można wyodrębnić:
α1-, α2-, β- i γ-globuliny. We frakcji alfa-globulin zawarta jest ceruloplazmina , która wiąże i transportuje jony miedzi, a we frakcji beta-globulin zawarta jest transferryna , która wiąże i transportuje jony żelaza. Natomiast we frakcji gamma-globulin zawarte są immunoglobuliny mające właściwości przeciwciał. Białka osocza biorą udział w transporcie lipidów, tworząc z nimi cząsteczki lipoproteidów.   
    Fibrynogen jest jednym z  czynników krzepnięcia krwi. Należy do białek osocza. Wytwarzany jest w wątrobie. Fibrynogen zaangażowany jest w końcowej fazie procesu krzepnięcia. Przechodzi w białko fibrylarne fibrynę (inaczej włóknik), które współtworzy skrzep krwi.
    Stosunek objętości masy elementów morfotycznych krwi do całkowitej objętości krwi nazywamy hematokrytem. Wartość hematokrytu wyrażamy w procentach. Wartości prawidłowe u dorosłych kobiet wynoszą 37-47%, u dorosłych mężczyzn
42-54%. Większość badań wykazuje, że u osób dorosłych następuje spadek wartości hematokrytu wraz z wiekiem o ok. 1-3%. Hematokryt może ulec zmianie w zależności od stanu nawodnienia pacjenta o 6-8%. Dłuższy zastój krwi, wysiłek fizyczny i zimno zwiększają wartość hematokrytu.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego