Płytki krwi - Centella

Idź do spisu treści

Menu główne

Płytki krwi

Krew człowieka > Budowa krwi

Płytki  Krwi (trombocyty)

  Elementem morfotycznym, chociaż niekomórkowym krwi są płytki krwi, trombocyty . Mają  wielkość 25 μm i są to otoczone błoną  bezjądrowe fragmenty cytoplazmy wielkich komórek szpikowych megakariocytów. U człowieka mikrolitr (mm³) osocza zawiera typowo 150400 tys. płytek krwi. Żyją od 8 do 10 dni.  Wewnątrz płytki widoczne są ziarnistości.   Ziarnistości te zawierających liczne mediatory biologiczne, a na powierzchni glikoproteiny spełniające funkcje receptorowe. Ziarnistości te to:  lizosomy,  mitochondria,  rybosomy, ziarna  glikogenu oraz  lt mikrofibryle i  mikrotubule. . Ziarnistości trombocytów zawierają między innymi serotoninę i histaminę oraz czynnik płytkowy III. Czynnik ten uczestniczy w tworzeniu tromboplastyny, która działając na protrombinę powoduje jej przejście w trombinę, a ta przejście fibrynogenu w fibrynę, co powoduje ostatecznie powstanie skrzepu.
   Płytki krwi uczestniczą nie tylko w powstawaniu skrzepu, ale również w jego rozpadzie
fibrynoli-
zie. Mają także zdolność pobudzania wzrostu komórek naczyń (angiogeneza) oraz fibro-
blastów biorąc w ten sposób udział w gojeniu się ran.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego